Съобщение за грешка

Deprecated function: Optional parameter $translation_node declared before required parameter $language is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/gpstron/public_html/site/includes/bootstrap.inc).

Проектиране на въздушен електропровод

ТУ – София

ИПФ Сливен

 

Курсов проект по

Проектиране на въздушни и кабелни електропроводи

 

Преподавател :

Изработил : инж. М. Никифоров     ф.н. 04024006

Дата:     15.05.2006                     

Оценка:

Подпис:

Изчислителна част

 

I Определяне на физикохимичните параметри на проводник АС 50 (алуминий-стомана)

-     жички А ( алуминий )         6х3,2 mm

-     жички С  ( стомана )       1х3,2 mm

-           SA=48,3 mm2 – сечение на алуминиевите жички

-          SC=8 mm2– сечение на стоманените жички

-          S=56,30 mm2 – общо сечение на проводника

-          D=9,6 mm

-          r=0,42 Ω/km

-          Е0=80900 МРа – модул на линейна деформация

-          β0=12,4.10-6 МРа – коефициент на линейна деформация

-          α0=19,2.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение

-          FR=15965 N – разрушаваща сила за целия проводник

-          σR=284 MPa – разрушаващо напрежение

-          (σR)A=160 МРа – якост на опън

-          n=2 – коефициент на сигурност

Други данни:

-          ЕА=63000 МРа – модул на линейна деформация на алуминий

-          ЕС=200000 МРа – модул на линейна деформация на стомана

-          αА=23.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение на алуминий

-          αС=12.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение на стомана

-          δА=2700 kg/m3 – специфична маса на алуминий (плътност)

-          δА=7800 kg/m3 – специфична маса на стомана

 

Изчисление на физикохимичните параметри

 

1. Сечение на проводника              

 

2. Тегло на проводника

 

3. Модул на линейна деформация

 

4. Температурен коефициент на линейно разширение

 

5. Допустимо напрежение на опън на проводника :

-          изчислено по разрушаващото напрежение на алуминия в режим на максимален товар

 

 

- изчислено в режим на минимална температура

 

- изчислено в режим на средногодишни условия

 

Избираме = 60 МРа

 

II Изчисление на линейните относителни товари върху проводника

 

1.     Относителен товар от собствено тегло

 

2.     Относителен товар от лед върху проводника

Тегло на леда δл=0,9

 

3.     Специфичен общ товар от лед и собствено тегло върху проводника ( максимален вертикален товар )

 

4.     Относителен товар от вятър върху незаледен проводник

За определянето му са необходими следните коефициенти:

- аеродинамичен коефициент на челно съпротивление

Cx=1,2 при D<20 mm

- коефициент на неравномерно налягане на вятъра по дължина на междустълбието

kv=0,75 при v=30m/s

- коефициент зависещ от дължината на ветровото междустълбие lв.

Кв=1,1

- коефициент отчитащ надморското ниво за електропровода

кн=1,63 при Н=0

-          коефициент отчитащ увеличаването на скороста на вятъра върху терена зависещ от височината на проводника спрямо терена

kh=1 при h<15m

 

5.     Относителен товар от вятъра върху заледен проводник

- Cx=1,2 при D<20 mm                                       

- kv=1 при v<21m/s

 

6.     Общ относителен товар върху незаледен проводник

 

7.     Общ относителен товар върху заледен проводник

 

III Изчисление на габаритното междустълбие

 

fr=fa - 6m - 0,5m=9,3-6-0,5=2,8m

Изходен режим “m” е режим на допустимо напрежение σдоп при максимален товар

tm=-5 ˚C

 

1.     Режим на максимален провес при максимален товар

tn=-5 ˚C

 

 

 

Габаритното междустълбие е

 

  1. Режим на максимален провес при максимална температура

tn=40 ˚C

 

 

 

 

Габаритното междустълбие е

 

За режим на максимален провес приемаме този при който изчисленото габаритно междустълбие е по-малко.

lг=119m

 

IV Изчисление на критичните междустълбия

 

 

 

 

 t, ˚C

 1. максимален товар

 98,45

 0,16

 -5

 2. минимална температура

 90,61

 0,0335

 -30

 3. средногодишни условия

 60

 0,0335

 10

 

 

 

 

 

V Определяне на допустимото напрежение на опън в проводника

 

От изчисленото в точка IV се получава

lкр,2,3   > lкр,1,2   > lкр,3,1

218,2m>74,3m>43m

Меродавното междустълбие е lкр,1,2   =74,3м

Следоввателно допустимото напрежение на опън в проводника е при режи на максимален товар

tm=-5 ˚C

    VI Изчисление на критичната температура и максималния провес

 


               

tm=-5 ˚C                                          tn=-5 ˚C

 

 

 

σx

σx+B

σγ3

80,00

110,07

86,44

86,44

116,51

84,01

84,01

114,08

84,90

84,90

114,97

84,57

84,57

114,64

84,69

84,69

114,76

84,65

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

σγ3=84,67                               σγ3<σγmax

 

        

 

VII Изчисление и начертаване на шаблон за разпределение на стълбовете в мащаб за височина 1:500 и за дължина 1:2000

 

tкр<40°C          fmax е при tmax

 

полагаме lг = 2x         fmax=y

               

 

 

x

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

y

0,000

0,317

1,269

2,855

5,076

7,931

11,421

15,545

20,303

25,696

31,724

38,386

45,683

y-6,5

-6,500

-6,183

-5,231

-3,645

-1,424

1,431

4,921

9,045

13,803

19,196

25,224

31,886

39,183

y-9,3

-9,300

-8,983

-8,031

-6,445

-4,224

-1,369

2,121

6,245

11,003

16,396

22,424

29,086

36,383

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Български

categories:

Коментари

Изглежда много добре

Estaba buscando провесът на междустълбието графично

Коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.