Съобщение за грешка

Deprecated function: Optional parameter $translation_node declared before required parameter $language is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/gpstron/public_html/site/includes/bootstrap.inc).

електропровод

Проектиране на въздушен електропровод

Определяне на физикохимичните параметри на проводник АС 50 (алуминий-стомана) - жички А ( алуминий ) 6х3,20 mm - жички С ( стомана ) 1х3,2 mm - SA=48,3 mm2 – сечение на алуминиевите жички - SC=8 mm2– сечение на стоманените жички - S=56,30 mm2 – общо сечение на проводника - D=9,6 mm - r=0,42 Ω/km - Е0=80900 МРа – модул на линейна деформация - β0=12,4.10-6 МРа – коефициент на линейна деформация - α0=19,2.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - FR=15965 N – разрушаваща сила за целия проводник - σR=284 MPa – разрушаващо напрежение - (σR)A=160 МРа – якост на опън - n=2 – коефициент на сигурност Други данни: - ЕА=63000 МРа – модул на линейна деформация - ЕС=200000 МРа – модул на линейна деформация - αА=23.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - αС=12.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - δА=2700 kg/m3 – специфична маса на алуминия - δА=7800 kg/m3 – специфична маса на стоманата

Български
Subscribe to RSS - електропровод