усилвател

Усилвател - Аналогова схемотехника

Български

Усилването на електрическите сигнали е основен процес в радиоелектрониката, тъй като сигналите от източниците са слаби и не могат да се използват непосредствено. За усилването на електрически сигнали е характерно следното: - изходната мощност е по-голяма от входната за сметка на захранващият източник; - изходният и входният сигнал трябва да са еднакви по форма, за да се запази информацията, която се съдържа в тях; - отношението на изходния и входния сигнал трябва да е независимо от честотата и амплитудата.

Subscribe to RSS - усилвател